Homeopati Plasebo mu?

Homeopati Plasebo mu?

 

1871 de Bostonda yayınlanmış  olan bu karikatür klasik tıp ve homeopati arasındaki çatışmaya işaret eder.

 

Eğer bir fenomeni anlayamıyorsak bu genellikle bizim sınırlarımızdan dolayıdır, fenomene ait bir problem değildir demişti Hipokrat!


200 yıldır pek çok vakada, salgında, hastalıkta etkinliğini ve güvenilirliğini göstermiş olan bir sisteme  plasebo etki  demek ve  kendilerini tıp biliminin savunucuları olarak tanımlayan şüphecilerin homeopatiye ait bilimsel delilleri değerlendirirken sergiledikleri ironi bilimin gerçekliğine aykırıdır.

Homeopatiye ve doğal terapilere oldukça dirençli olan ABD sağlık sisteminin, sağlık sistemi performansında 37. sırada olduğu, 1. sıradaki Fransa’da nüfusun %40’ının  homeopati kullandığı ve aile hekimlerinin %30’unun homeopati reçetelediği  altı çizilmesi gereken önemli bir tespittir(1,2).

Literatüre baktığımızda 2010 yılının sonuna kadar 11 meta analiz, 1 cochrane incelemesi de dahil olmak üzere 8 sistematik inceleme ,82 RKÇ( randomize kontrollü çalışma) olmak üzere 299 çalışma 114 tıp dergisinde (92 bütünsel tıp, 9 homeopati ve 13 CAM dergisi) yayınlanmış olup, totalde 1000’in üzerinde klinik çalışma mevcuttur.

Homeopatiyi yeterince ve doğru değerlendirmek için 200 yıllık devamlılığı olan bir sistem olduğunu hatırlamak gerekir. Tedavilerin etkinlik kriterlerinin modern tıbba göre belirlendiği günümüzde bu kriterler homeopatiye uyarlanamadığından, homeopatinin etkinliğine dair şüpheler ortaya çıkmaktadır.Oysa ki bireyselleştirlmiş bir tedavinin uygulandığı bir sistemde çift kör plasebo bir çalışma yapmak yani bir hasta grubunun tamamına  tanıya yönelik aynı remedyi vermek homeopatinin tedavi prensipleriyle çelişmektedir. Çift kör plasebo çalışmaların değerlendirilmesi elbette önemliyken bunun yanında klinik araştırmalar, epidemiyolojik araştırmalar, maliyet etkinliği, seri vaka incelemeleri de değerlendirilmelidir.Olaya kapalı bir zihin ve önyargıyla yaklaşmak bilimin gerçekliğine aykırıdır. (3)

Buna rağmen 150 den fazla plasebo kontrollü çalışma (4,5,6,7,8), ayrıca  homeopatik ilaçların hücre kültürleri, bitkiler, hayvanlar, fizik deneyleri ve kimya denemeleri üzerindeki etkilerini test eden ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçların bildirildiği çalışmalar  literatürde yerini almıştır(9,10,11,12,13,14,15).

Örneğin, trakeal sekresyonu olan kritik hastalar  ve yoğun bakımda yatan sepsisli hastalar üzerinde yapılmış plasebo kontrollü iki çalışmada homeopatinin plasebodan istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve ölüm oranlarını %50 azalttığı bildirilmiştir(16,17).  Çocukluk çağı ishalleri her yıl milyonlarca çocuğun ölümüne sebep olduğundan DSÖ tarafından önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmiştir. Bu durum göz önüne alınarak, akut gastroenteritli çocuklar için ayrı ayrı seçilen homeopatik ilaçların test edildiği üç randomize çift kör çalışma saygın tıp dergilerinde yayınlanmıştır. Bu çalışmaların üçünde de homeopatinin plaseboya üstünlüğü istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (18,19,20,21).

Tüm otoritelerce kabul edilen bir gerçeklik, homeopatik tıp tarihinin en büyük başarılarının salgın hastalıklar sırasında  kaydedildiğidir. 19.yy başlarındaki kızıl, tifüs ve kolera salgınlarında homeopatik remedylerin profilaktik kullanımıyla başarılı sonuçlar elde edilmiştir (22,23,24).

İlginçtir ki kızıl salgını sırasında Hahneman’ın kullandığı Belladona dozu herhangi bir hastalığın tedavisinde kullanılan ilk kayıtlı nano doz olmuş ve Hahneman da Nano Tıbbın babası olarak tarihe geçmiştir.

Önyargısız ve bilimsel bir tartışma ortamı için olması gereken, dünya üzerindeki binlerce homeopatın kronik hastalıkların tedavisindeki klinik deneyim ve başarıları göz ardı edilmeden, daha tatminkar ve hatasız bilimsel çalışmalar için, bireysel tedavi planlamasına dayanan kapsamlı araştırmaların desteklenmesi ve homeopati için ayrı randomize kontrollü çalışma klavuzlarının belirlenmesidir.

Referanslar

1)Murray CJL, Frenk J,  Measuring the Performance of the U.S. Health Care System. New England Journal of Medicine. 362;2 January 14, 2010.

2)Fisher et al., “Complementary Medicine in Europe,” British Medical Journal, July 9, 1994,309:107-110.

3) Baum M, Ernst E. Should we maintain an open mind about homeopathy? Am J Med 2009;122:973-974.

4) Linde K, Clausius N, Ramirez G, et al., “Are the Clinical Effects of Homoeopathy Placebo Effects? A Meta-analysis of Placebo-Controlled Trials,” Lancet, September 20, 1997, 350:834-843.

5) Kleijnen J, Knipschild P, ter Riet G, “Clinical Trials of Homoeopathy,” British Medical Journal, February 9, 1991, 302:316-323.

6) Ullman Dana. Homeopathic Family Medicine: Evidence Based Nanopharmacology. An ebook. www.homeopathic.com/ebook

7) M. Weiser, W. Strosser, P. Klein, “Homeopathic vs Conventional Treatment of Vertigo: A Randomized Double-blind Controlled Clinical Trial,” Archives of Otolaryngology—Head and Neck Surgery, August, 1998, 124:879-885.

8) Jonas WB, Kaptchuk TJ, Linde K, A Critical Overview of Homeopathy, Annals in Internal Medicine, March 4, 2003:138:393-399.

9) Witt CM, Bluth M, Albrecht H, Weisshuhn TE, Baumgartner S, Willich SN. The in vitro evidence for an effect of high homeopathic potencies—a systematic review of the literature. Complement Ther Med. 2007 Jun;15(2):128-38. Epub 2007 Mar 28.

10) Rey, L. Thermoluminescence of Ultra-High Dilutions of Lithium Chloride and Sodium Chloride. Physica A, 323(2003)67-74.

11) Elia, V, and Niccoli, M. Thermodynamics of Extremely Diluted Aqueous Solutions, Annals of the New York Academy of Sciences, 879, 1999:241-248.

12)Elia, V, Baiano, S, Duro, I, Napoli, E, Niccoli, M, Nonatelli, L. Permanent Physio-chemical Properties of Extremely Diluted Aqueous Solutions of Homeopathic Medicines, Homeopathy, 93, 2004:144-150.

13) International Journal of High Dilution Research. http://www.feg.unesp.br/~ojs/index.php/ijhdr

14) HomBRex – a database on Basic Research experiments on Homeopathy. http://www.carstens-stiftung.org/ — a database of over 1,400 basic science studies, accessed 12-31-09. )

15) http://avilian.co.uk/ —This site provides references and links to many high quality basic science studies.

16)Frass M, Dielacher C, Linkesch M, et al. Influence of potassium dichromate on tracheal secretions in critically ill patients. Chest 2005;127:936-941.

17) Frass M, Linkesch M, Banyai S, et al. Adjunctive homeopathic treatment in patients with severe sepsis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in an intensive care unit. Homeopathy 2005;94;75-80.

18)Jennifer Jacobs, L. Jimenez, Margarita, Stephen Gloyd, “Treatment of Acute Childhood Diarrhea with Homeopathic Medicine: A Randomized Clinical Trial in Nicaragua,” Pediatrics, May 1994, 93,5:719-25.

19) Jacobs J, Jonas WB, Jimenez-Perez M, Crothers D, Homeopathy for Childhood Diarrhea: Combined Results and Meta-Analysis from Three Randomized-Controlled Clinical Trials. Pediatrics Infectious Disease Journal. . 2003;22:229-234.

20)MA Taylor, D Reilly, RH Llewellyn-Jones, et al., Randomised Controlled Trial of Homoeopathy versus Placebo in Perennial Allergic Rhinitis with Overview of Four Trial Series, BMJ (August 19, 2000)321:471-476.

21) Reilly D, Taylor M, McSharry C, et al., Is Homoeopathy a Placebo Response? Controlled Trial of Homoeopathic Potency, with Pollen in Hayfever as Model. Lancet, 1985:881-6.

22)Sierra, G.V. et al.Vaccine against group B Neisseria meningitidis: protection trial and mass vaccination results in Cuba. NIPH Ann. 14:195-207,1991.

23) Castro D and Nogueira GG, “Use of the nosode meningococcinum as a preventive  against meningitis”, JAIH, 1975; 68: 211-219.

24) Mroninski CRL, Adriano EJ, Mattos G. Meningococcinum, its protective effect against meningococcal disease. Homoeopath Links 2001; 14(4): 230e234.

 

 

 

Yorum yok

Yorum yap

error: İçerik kopyalanamaz.